Polityka prywatności

Polityka prywatności

Intytut Neurolingwistyki Rozwoju Osobistego i Hipnozy (INROiH) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta INROiH i użytkownika serwisów należących do INROiH obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie WWW.NLP.PL.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: INROiH nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez INROiH.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do INROiH możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zamawianie produktów i usług

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez INROiH wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone gwiazdką „*”.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje DialCom24 Sp. z o.o.. W tym przypadku tylko system DialCom24 Sp. z o.o.  zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze DialCom24 Sp. z o.o. znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane wiadomości

INROiH zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości INROiH rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów INROiH.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych INROiH.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do INROiH mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

//]]>